Clean-up

* The collected items quantity ccan be donwloaded in a MS Excell file on the Top10 option.

Country Province Municipality Beach Date Normalized Author
España Pontevedra O Grove Area Das Pipas 2019-09-28 00:00:00 PARROQUIA de SAN PEDRO de MEZONZO (A Coruña)
España Barcelona Castelldefels Castelldefels 2019-09-28 00:00:00 Resa
España Melilla Melilla Horcas Coloradas 2019-09-28 00:00:00 Club Anfora Melilla
España Illes Balears Llucmajor Puig de Ros 2019-09-28 00:00:00 LaMarNeta
España Bizkaia Zierbena La Arena 2019-09-28 00:00:00 grupo local SEO Betsaide (SEO/bird;Life)
España Barcelona Castelldefels Castelldefels 2019-09-28 00:00:00 Ferran
España Valencia/València Oliva Terranova 2019-09-28 00:00:00 ADENSVA
España Barcelona Barcelona La Barceloneta 2019-09-28 00:00:00 Mostaza Collection